Van het hebben van kinderen word je gelukkiger!


Zorgen ze ervoor dat ouders vroeg grijs worden of zijn het mooiste wat er bestaat?

Geboortecijfer
Bijna de helft van de mensen die gestemd heeft over deze vraag, heeft zelf geen kinderen. Dat is niet verwonderlijk: sinds de tweede wereldoorlog daalt het geboortecijfer in Europa.
Dit kan te maken hebben met allerlei factoren. Zo zijn er bijvoorbeeld

  • de toename van tweeverdieners,
  • toename acceptatie en verkrijgbaarheid van voorbehoedsmiddelen en
  • dat we geen kinderen nodig hebben om later voor ons te zorgen als we zelf oud zijn

Energie
Het is opvallend dat 18,2% van de stemmers, vindt dat kinderen meer energie kosten dan dat ze geluk opleveren. Recent psychologisch onderzoek bevestigt dit.
Het is modern om je als ouder heel veel met je kind te bemoeien. Dit kan spanningen veroorzaken bij de ouder en daardoor bij het kind.

Onderzoekers geven aan dat het gemiddelde huwelijk het gelukkigst is voordat het eerste kind geboren wordt. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat bijna de helft van de ruzies in huwelijken over de kinderen gaat. Ouders die dit soort onderzoeken lezen, denken dat het niet voor hun zal gelden.

Zodra de kinderen het huis uit zijn, geven ouders aan dat hun geluksniveau toeneemt.