Momenteel leeft zo'n 70% van de borstkanker patienten nog na 10 jaar. Dit heeft behalve met de steeds vroegere ontdekking van borstkanker ook te maken met de steeds betere behandelmogelijkheden.

Borstkanker kan op verschillende manieren worden behandeld. De behandelingen die het meest worden gebruikt in de reguliere geneeskunde zijn een operatie, bestraling, een hormoonbehandeling of chemotherapie.

Een operatie
Er zijn twee soorten operaties: een waarbij de borst gespaard blijft en een waarbij de borst geamputeerd wordt. Bij een borstsparende operatie wordt alleen de tumor uit de borst verwijderd meteen randje gezonde cellen.
Soms kanhet echter nodig zijn dat de hele borst wordt verwijderd. Daarbij worden de klieren en het vet in de borst verwijderd. De borstspieren worden niet weggehaald.

Soms worden bij de operatie ook de lymfeklieren in de oksel weggehaald. De kanker verspreid zich vaak via de lymfeklieren, zodat het belangrijk is om te kijken of de lymfeklieren ook kankercellen bevatten. Tegenwoordig wordt steeds vaker maar een lymfeklier verwijderd, en worden ze niet meteen allemaal verwijderd. Dit heeft ermee te maken, dat de kankercellen die lymfeklier moeten passeren om zich verder te kunnen verspreiden. Deze lymfeklier wordt ook wel de schildwachtklier genoemd. Als er in de schildwachtklier geen kankercellen worden gevonden, is de kans klein dat de kankercellen zich hebben verspreid (de kans blijft wel aanwezig). Er wordt dan vaak aangeraden om de andere lymfeklieren te laten zitten. Mochten er wel kankercellen in de schildwachtklier zitten dan is de kans ongeveer 40% dat de kankercellen zich ook in andere lymfeklieren hebben verspreid. In dit geval wordt meestal besloten de andere lymfeklieren ook te verwijderen.

Bestraling
Bestraling is een andere naam voor radiotherapie. Dit betekent dat er straling op de tumor wordt gericht. De straling bevat veel energie. Die energie zorgt ervoor dat het DNA in de kankercellen kapot gaat. Omdat de kankercellen zich heel snel delen, hebben de kankercellen geen tijd om het DNA te repareren. Hierdoor gaat de cel dood. Ook de gezonde cellen worden beschadigd door de bestraling. Maar omdat deze cellen over het algemeen minder snel delen, zullen deze cellen meer tijd hebben om het genetische materiaal te repareren.

Er zijn twee soorten bestraling:L uitwendige en inwendige bestraling. Bij uitwendige bestraling komt de straling van buiten het lichaam en bij inwendige straling wordt een radioactieve stof bij de tumor in het lichaam gebracht.

Hormonale behandeling
Soms kan borstkanker ook met hormonen behandeld worden. Borstkanker is hier echter niet altijd gevoelig voor. Om te reageren op hormonale behandeling moeten de kankercellen hormoonreceptoren hebben. Die kankercellen hebben de hormonen nodig om te overleven. Wanneer de hormoonproductie door het lichaam dan wordt stop gezet, remt de groei van de kankercellen. De hormoonproductie van het lichaam kan worden stop gezet door middel van bepaalde hormonen, die bij deze behandeling gegeven worden.

Chemotherapie
Bij chemotherapie worden chemische stoffen toegediend die de deling van cellen remmen. Doordat de kankercellen zich sneller delen dan de gezonde cellen, worden vooral de zieke cellen door de chemische stoffen aangedaan.

Vaak wordt in de behandeling van borstkanker een combinatie van de verschillende soorten toegepast, afhankelijk van bijvoorbeeld het soort borstkanker of het stadium waarin de borstkanker zich bevindt.

 
Steekwoorden die passen bij dit antwoord:

borstkanker, bestraling, kankercellen, lymfeklieren, lymfeklier

Discussieer mee over dit antwoord


Er zijn inmiddels 3 reacties.
Op 25-08-2012 om 06:47 door
Fhery
Zij het volgende caatit gegeven: hele berg data en wetenschappelijke modellen die allemaal wezen in de richting van een catastrofe . Bij het caatit is geen juiste bronvermelding aanwezig. Door het ontduiken van deze bewijslast is het artikel onbetrouwbaar. Hier volgt uit dat het gebruik van het woord allemaal' onjuist is, waardoor het caatit in dit geval niet in zijn geheel de waarheid toont. Er zijn namelijk wel degelijk wetenschappelijke modellen die niet in de richting van een catastrofe wijzen.Verder raad ik u aan om het boek Goochelen met getallen' van Hans van Maanen eens door te nemen. Want hopelijk snapt u dan dat een aantal gepubliceerde rapporten niet correct zijn, doordat bepaalde gegevens zijn gemanipuleerd. Juist hierdoor is de discussie eigenlijk begonnen (*). De waarheid is namelijk soms zo verdraaid, dat de door u beschreven sceptici' niet meer serieus worden genomen. Het is dan ook raar dat u de boodschap van deze sceptici' niet wetenschappelijk hebt durven onderbouwen.Verder moet de mens de rol van deze sceptici' in de wetenschap niet vergeten.Exempli gratia.De vierkleurenstelling is in 1879 onjuist bewezen. Door een kritische wiskundige is vervolgens in 1890 de fout in het bewijs gevonden. Juist door deze sceptici' wordt er kritisch naar de wetenschap gekeken, waardoor mogelijke fouten kunnen worden opgespoord. Ik geef u daarom het advies om voortaan uw artikelen genuanceerder weer te geven. Want de informatie die u in dit artikel geeft is in dit geval onvolledig.(*): Het sluiten van een kolencentrale.
Toon reactie
Toon reactie